U bent hier
2016 - 09 - 27

Ontdek de nieuwe Paneltim antislippanelen!

Het gamma Paneltim panelen werd onlangs met twee nieuwe panelen uitgebreid: de bestaande antislippanelen met noppen werden verbeterd en een nieuw antislippaneel met traanplaatmotief heeft het gamma vervoegd. Beide panelen werden getest op stroefheid tegen uitglijden. Het resultaat toont aan dat ze geschikt zijn voor allerlei industriële en agrarische toepassingen.

De twee nieuwe antislippanelen werden in een Nederlands labo volgens twee methodes getest. Ten eerste werd een test volgens de Leroux-methode uitgevoerd, waarbij een slinger met een rubberen uiteinde over het oppervlak wordt gezwaaid. De tweede test gebeurde volgens de FSC2000 methode, die gewoonlijk wordt aangewend om de slipweerstand van bouwmaterialen te meten. Hierbij gaat een meetwagentje met een rubberen sleepvoetje over een afstand van 30 cm over het oppervlak om de stroefheid te bepalen. Beide panelen ondergingen de twee tests in zowel droge als natte toestand. Zo konden de resultaten voor natte oppervlakken ook bepaald worden.

De resultaten van de tests tonen aan dat beide panelen een goede stroefheid hebben: volgens het Nederlands certificatiesysteem Maatlat Duurzame Veehouderij, is de minimaal vereiste slipweerstand 0.60 volgens de FSC-2000 methode. Beide panelen beantwoorden meer dan voldoende aan deze eisen, zowel in droge als in natte toestand. Algemeen hebben de panelen met traanplaatmotief een betere stroefheid dan de panelen met noppen, wat hen niet alleen voor landbouwdoeleinden, maar ook voor industriële toepassingen geschikt maakt.

Verken het gamma