U bent hier
2024 - 06 - 27

Paneltim's Toewijding aan Duurzaamheid Bekroond met Voka Charter Certificaat

Op een inspirerende dinsdagavond te Izegem werden we, samen met vijftig andere West-Vlaamse bedrijven, geëerd met het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VDCO). Dit certificaat is een erkenning voor bedrijven die duurzaamheid niet alleen omarmen, maar ook integreren in de kern van hun bedrijfsvoering. Voor ons bij Paneltim is deze erkenning een bevestiging van onze toewijding aan duurzaamheid, die al sinds onze oprichting een centrale plaats inneemt in alles wat we doen.

Duurzaamheid als kern van onze bedrijfsstrategie

Vanaf het begin heeft Paneltim duurzaamheid hoog in het vaandel gedragen, en door de jaren heen werd dit meer en meer verweven met de bedrijfsvisie. Zowel voor ons als voor het VDCO gaat duurzaamheid breder dan enkel ecologie en daarom is onze inzet gespreid over ecologische, economische én sociale acties met als leidraad de 17 SDG’s van de UN. Hierdoor omvat onze inzet niet alleen inspanningen rond het gebruik van gerecycleerde materialen, het beperken van bedrijfsafval, het terugkopen van reststukken en gebruikte panelen, maar ook acties rond de ergonomie van onze machines en de gezondheid van onze werknemers. Deze toewijding vormt de basis van onze bedrijfscultuur en werd ook vastgelegd in de 4 principes van onze bedrijfsvoering.

Doelstellingen en realisaties

Door de jaren heen hebben we specifieke doelstellingen gesteld om onze impact op het milieu te verminderen. In 2023 hebben we meer dan 10 concrete acties op gezet in het kader van Duurzaam Ondernemen, gaande van het regranuleren van stof uit onze productieomgeving, het in kaart brengen van het ecologische verschil tussen nieuwe en gerecycleerde grondstof tot sensibilisatieacties, het aanplanten van bossen en herstellen van koralen. Met al deze acties hebben we in totaal 76 ton CO2 uitstoot bespaard en de weg vrijgemaakt voor verdere besparingen in de komende jaren.

Het pad vooruit

De ontvangst van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen certificaat is niet alleen een moment van trots, maar ook een stimulans om onze inspanningen te vergroten. We blijven vastberaden om duurzaamheid verder te integreren in elk aspect van ons bedrijf en zullen streven om ook de volgende jaren verder in te zetten op verduurzaming van onze bedrijfsactiviteiten, zowel in als naast de productieomgeving. Daarom hebben we ons geëngageerd om jaarlijks minimum 10 duurzame verbeter acties op te zetten en met als doel een jaarlijks hernieuwbaar VOKA VCDO certificaat.

Conclusie

Bij Paneltim blijft duurzaamheid een continu doel, geen eindbestemming. Het Voka Charter is een belangrijke erkenning van onze inspanningen, en we zijn er trots op dat we deze mijlpaal hebben bereikt. We blijven natuurlijk streven om deze inspanningen uit te breiden naar de toekomst en de ontwikkeling van nieuwe strategieën die ons helpen verder te evolueren als een duurzaam bedrijf.